THÔNG BÁO V/v công khai thông tin Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-SNN&PTNT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Kiện toàn tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Lĩnh vực xử lý

Ghi chú

01

Nguyễn Thị Lệ Hoa

Chánh Văn phòng; Trưởng Bộ phận Một cửa

CQ: 02923 823491

DĐ: 0916686057

Phụ trách chung

 

02

Phạm Thị Ngọc Thu

Chuyên viên Văn phòng

CQ: 02923 823491

DĐ: 0939838983

Tiếp nhận và Trả kết quả tại Sở

 

03

Nguyễn Ngọc Như Thanh

Văn thư- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

CQ: 02923 825787

DĐ: 0783965860

Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Trồng trọt và BVTV

 

04

Hoàng Hồng Thanh

Chuyên viên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

CQ: 02923 820703

DĐ: 0833608080

Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

 

05

Hồ Minh Kha

Kỹ sư, Chi cục Thủy sản

CQ: 02923 810763

DĐ: 0947486212

Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Thủy sản

 

06

Nguyễn Thị Thu Sương

Phó trưởng phòng, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

CQ: 02923 817952

DĐ: 0978555110

Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

 

07

Huỳnh Duy Thẩm

Văn thư, Chi cục Phát triển nông thôn

CQ: 02923 820906

DĐ: 0939222478

Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

08

Mai Thị Lâm

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm lâm

CQ: 02923 818039

DĐ: 0907158486

Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Kiểm lâm

 

09

Thái Thanh Hâu

Chuyên viên, Chi cục Thủy lợi

CQ: 02923 830156

DĐ: 0939383412

Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Thủy lợi

 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, vui lòng cập nhật tại địa chỉ phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ tại địa chỉ: http://www.dichvucong.cantho.gov.vn.

Trường hợp thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 02923823491 để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

đã ký

 

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *