THÔNG BÁO Về việc phối hợp triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc Gia năm 2020

        Nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần cổ vũ vũ phong trào năng suất chất lượng tại địa phương, Sở Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo như sau:

  1. Quy mô của giải thưởng Chất lượng quốc gia

         Giải  thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ơ cấp độ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 03 năm.

  1. Điều kiện tham dự:

       Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân  đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tục tại Việt Nam và không vi phạm qui định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01/5/2020.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Công văn đính kèm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *