THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020 của Chi cục Thủy sản

        Trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu công việc thực tế vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của đơn vị, Chi cục Thủy sản cần tuyển bổ sung thêm 01 viên chức cho Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020, Chi cục Thủy sản thông báo như sau:

  1. Số lượng và vị trí tuyển dụng

         Số lượng: 01 viên chức (chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07) làm việc tại Liên Trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh.

        Vị trí việc làm: quản lý thủy sản

        Công việc chính:

+ Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giống thủy sản, xây dựng mô hình phát triển thủy sản, hướng dẫn phòng trị bệnh thủy sản.

+ Thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm tra ngành nghề dịch vụ thủy sản và khai thác thủy sản kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở SXKD chuyên ngành thủy sản.

  1. Hình thức tuyển dụng

        Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

  1. Điều kiện dự tuyển

         3.1. Người có đủ điều kiện đăng ký tuyển dụng

– Có quốc tịch Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành thủy sản và xếp loại học tập loại khá trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 02 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; hoặc chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên.

         3.2 Người không có đủ điều kiện đăng ký tuyển dụng

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

        4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Người dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, …

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ …

        5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

         a) Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

        b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

        c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

        d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bản theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

        đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

        e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

        g) 03 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin; 02 ảnh 4cm x 6cm. 

Lưu ý

         Thí sinh nộp đủ 02 bộ hồ sơ. Tất cả các thành phần hồ sơ nên sắp xếp theo thứ tự như trên và đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 x 32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020, vị trí việc làm muốn đăng ký tuyển dụng, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

         Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

         Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ thuộc Chi cục Thủy sản.

  1.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

        6.1 Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27 tháng 4 năm 2020.

        6.2 Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ tại phòng Hành chính, Tổng hợp Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ.

Trường hợp hồ sơ dự tuyển không trúng tuyển, đơn vị tuyển dụng không trả lại hồ sơ.

  1.  Tổ chức xét tuyển

        7.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.

         Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ sau ngày hết thời gian niêm yết danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển tại đơn vị, Ban Kiểm tra phiếu tiến hành kiểm tra điều kiện tuyển dụng của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển và lập danh sách thí sinh được thi vòng 02.

         Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

         7.2. Vòng 2: Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự Vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét Vòng 2.

Ban Kiểm tra sát hạch tiến hành bố trí mỗi thí sinh phải có ít nhất 02 thành viên chấm điểm xét tuyển.

– Hình thức thi: phỏng vấn;

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút;

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

– Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

Sau khi tổ chức xét tuyển, Trưởng ban kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển.

Chủ tịch Hội đồng xét tuyển báo cáo cho Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản công nhận kết quả xét tuyển.

  1. Thông báo kết quả tuyển dụng

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Chậm nhất 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả Vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, đơn vị phải niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại đơn vị làm việc; bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ tham mưu Chi cục trưởng gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Thông báo này và kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ và được đăng tải tại website: http://thuysancantho.vnhttp://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn/

Các thông tin liên quan và thắc mắc xin liên hệ về Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, điện thoại 02923.810.763 để được giải đáp, hướng dẫn.

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo để các cá nhân quan tâm biết và thực hiện./.                                                                                                         Nơi nhận:                                                                   CHI CỤC TRƯỞNG

– Sở Nông nghiệp & PTNT TPCT; 

– Lưu: VT, P. HCTH (2)                                                     Trần Thanh Hải                                   

.                                                     Nhấn vào đây để xem chi tiết                                                                                                                                                                                  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *