Thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp đợt I năm 2018

Chỉ tiêu, ngành nghề, số lượng cần tuyển:

Số lượng cần tuyển: 01

Ngành hoặc chuyên ngành : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thủy sản.

Yêu cầu khác (giới tính, kiến thức bổ trợ): Nam, nữ; Tin học A; Ngoại ngữ B trở lên.

Nhiệm vụ vị trí việc làm: phân tích mẫu.

Dự kiến bố trí công tác: Phòng Thí nghiệm.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian:

– Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 15/10/2018….

(Đính kèm chi tiết)

Các thông tin liên quan và thắc mắc xin liên hệ về Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, điện thoại 0292 3810763 để được giải đáp, hướng dẫn./.

Thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp đợt I năm 2018, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *