THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Từ 02/8/2019 cho đến 12/1/2021, Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã ra 37 quyết định thành lập đoànkiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng của các cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn thành phố, theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Thông tư số 26/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

        Đoàn đã kiểm tra đánh giá điều kiện sản xuất, ương dưỡng của 42 cơ sở nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Trong đó 32 cơ sở đáp ứng được các tiêu chí đánh giá theo quy định và đã được cấp giấy chứng nhận, 08 cơ sở không đáp ứng được các tiêu chí đánh giá và 02 cơ sở đang khắc phục chờ kiểm tra lại tại các quận huyện bao gồm: quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Thới Lai và huyện Cờ Đỏ.

        Qua kiểm tra đánh giá nhận thấy các cơ sở bước đầu vẫn nắm vững các quy định mới của nhà nước, đoàn cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn và thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo chuyên môn từ Tổng cục Thủy sản để phổ biến kịp thời đến cho các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ để cơ sở nắm vàthực hiện đúng quy định của Bộ, ngành đã ban hành./.

Nguyễn Văn Lâm – Phòng Khai thác và PTNLTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *