THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐỢT 1 NĂM 2020

        Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực Thủy sản được tổ chức thường xuyên, rộng rãi trong dân thông qua các cuộc Hội thảo, Hội nghị, tập huấn, phát tờ bướm từng bước nâng cao nhận thức của người dân thực hiện các quy định trong nuôi trồng thủy sản. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong nuôi trồng thủy sản là công tác định kỳ cần phải thực hiện để đảm bảo người dân thực hiện đúng quy định pháp luật về lĩnh thủy sản.

        Trong nuôi trồng thủy sản, vật tư đầu vào như: con giống, thức ăn, sản phẩm cải tạo, xử lý môi trường…. dùng trong nuôi trồng thủy sản giữ vai trò rất quan trọng, quyết định hiệu quả sản xuất. Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chi cục Thủy sản Cần Thơ hàng năm tổ chức ít nhất 02 đợt thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực giống Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản. Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-CCTS ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản, ngày 09/6/2020 và ngày 11/6/2020 Đoàn Thanh tra Chi cục Thủy sản tiến hành thanh tra, kiểm tra 06 cơ sở hoạt động nuôi cá tra thương phẩm trên đại bàn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ. Kết quả kiểm tra đoàn chưa phát hiện cơ sở nào có hành vi vi phạm pháp luật trong nuôi trồng thủy sản.

         Tuy nhiên qua đợt thanh tra, kiểm tra cho thấy khó khăn hiện nay đối với người nuôi trồng thủy sản là việc nhận thức đúng các quy định pháp luật trong nuôi trồng thủy sản còn hạn chế nên việc thực hiện các quy định bắt buộc trong quá trình vận hành sản xuất, ghi chép nhật ký, lưu giữ hồ sơ tại cơ sở còn nhiều thiếu sót so với quy định hiện hành; Đa phần bà con không quan tâm đến thành phần của các sản phẩm thuốc, hóa chất sử dụng tại cơ sở, chỉ quan tâm đến công dụng và giá cả của từng loại thuốc nên việc tồn lưu các loại thuốc, hóa chất cấm thời gian qua là không tránh khỏi.

        Đoàn đã nhắc nhở, khuyến cáo người nuôi thường xuyên cập nhật thông tin quy định quản lý bắt buộc trong nuôi trồng thủy sản để thực hiện đúng cách sử dụng, bảo quản thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn người dân nhận diện các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, việc truy xuất nguồn gốc con giống, ghi chép, lưu trữ hồ sơ trong quá trình nuôi trồng thủy sản và Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Nguồn: Liên Trạm Thủy Sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *