THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CÁC HỘ ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔ HÌNH VietGAP NĂM 2019

        Thực hiện kế hoạch261/KH-CCTS về việc khảo sát các hộ đăng ký tham gia mô hình VietGAPnăm 2019. Từ ngày 09/5/2019 đến ngày 14/5/2019, Chi Cục Thủy sản Thành Phố Cần Thơ đã tiến hành đánh giá sơ bộ 21 cơ sở nuôi cá tra tại 02 quận huyện Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh đã đăng ký chương trình hỗ trợ thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đó là cơ sở cho việc chọn những hộ đủ điều kiện về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng…và hướng dẫn một số vấn đề khác cần khắc phục trong quá trình thực hiện.   

       Đồng thời triển khai nội dung chương trình hỗ trợ thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho các cơ sở nuôi tham gia lần nàygiúp các hộ nuôi thủy sản hiểu rõ hơn thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ đó giúp phổ biến quy phạm thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đến người nuôi nhằm cải thiện, nâng cao ý thức trong lao động sản xuất của người nuôi thủy sản. Góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững nghề nuôi cá tra và nghề nuôi trồng thủy sản.

Liên Trạm Thủy Sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *