THỰC HIỆN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỐT NỐT NĂM 2020

        Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐKT ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Đoàn kiểm tra khai thác thủy sản Về việc tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt năm 2020.

        Sáng ngày 06 tháng 3 năm 2020, Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản quận Thốt Nốt phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các phương tiện khai thác trên tuyến sông Hậu và các kênh rạch liên thông với các phường Thới Thuận, Thuận An, Thốt Nốt, Trung Kiên, Thuận Hưng,Tân Hưng, Tân Lộc trên địa bàn quận.

        Kết quả kiểm tra Đoàn phát hiện 01 trường hợp sử dụng công cụ kích điện không sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản, Đoàn tham mưu Ủy ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  3.000.000đ (ba triệu đồng, tịch thu 01 bộ công cụ kích điện. Ngoài ra, Đoàn tổ chức cho ký cam kết không sử dụng điện khai thác thủy sản đối với 3 phương tiện (ghe cào) đang lưu thông trên sông Hậu.

         Qua buổi kiểm tra cho thấy tình trạng trong khai thác thủy sản không đúng quy định vẫn còn phổ biến. Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật để người dân nâng cao ý bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt nói riêng thành phố Cần Thơ nói chung.

Nguồn: Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *