Thực hiện Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt

THỰC HIỆN THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỐT NỐT

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-BCĐ của UBND quận Thốt Nốt về việc thực hiện công tác kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt. Sáng ngày 16/11/2018, Ban chỉ đạo 01 quận Thốt Nốt phối hợp Ban chỉ đạo 01 Thành phố đã tiến hành kiểm tra các phương tiện khai thác trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn phường Thới Thuận, Thuận An, Thốt Nốt, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng, Tân Lộc và các kênh rạch liên thông với các phường trên địa bàn quận.

Trong đợt thanh tra, kiểm tra đoàn phát hiện 07 phương tiện đang khai thác thủy sản, trong đó có 01 trường hợp nhắc nhở và 06 trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khai khác thủy sản: sử dụng bộ kích điện và dùng điện trực tiếp để khai thác thủy sản từ máy phát điện trên tàu cá lắp máy có công suất lớn, đoàn tiến hành lập biên bản tịch thu 05 máy phát điện và xử phạt mỗi trường hợp 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), riêng trường hợp sử dụng kích điện đoàn tiến hành tịch thu bộ kích điện và xử phạt 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng).

Qua đợt thanh tra, kiểm tra trên cho thấy: tình trạng vi phạm hành chính trong khai thác thủy sản vẫn còn tồn tại. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 01 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ pháp luật, tham gia thực hiện tốt việc khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt nói riêng thành phố Cần Thơ nói chung.

Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *