Tình hình hoạt động khai thác thủy sản đầu năm 2018

Hiện nay đang vào thời điểm cuối năm âm lịch nên hoạt động khai thác thủy sản diễn ra thường xuyên, tăng cả về số lượng phương tiện và tần suất khai thác. Cụ thể:

Tuyến kiểm tra từ Chợ nổi Cái Răng đến cầu Ông Đề – xã Mỹ Khánh trong khoảng thời gian 6h20 – 6h50 lúc nào cũng có từ 3 đến 4 phương tiện ( ghe cào, te) khai thác trên sông, chưa tính đến ngư cụ khai thác khác như giăng lưới, đặt lưới và đóng đáy. Với cường độ và tần suất khai thác cao như hiện nay thì nguồn lợi thủy sản sẽ sớm bị cạn kiệt.

Khuyến nghị các cơ quan, đơn vị chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ pháp luật của các phương tiện khai thác và đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tình hình hoạt động khai thác thủy sản đầu năm 2018, Nguồn: Liên trạm Thủy sản huyện Phong Điền – Cái Răng, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *