Tình hình nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố Cần Thơ

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 5 tháng đầu năm 2018 của thành phố Cần Thơ là 2.819 ha, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2017 (2.226 ha), đạt 33,2% so với kế hoạch năm (8.500 ha),diện tích thu hoạch là 876 ha với sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 74.131 tấn, tăng22,2% so với cùng kỳ năm 2017 (60.646 tấn), đạt 37,4% so với kế hoạch năm (198.000 tấn).Ước 6 tháng đầu năm 2018, diện tích nuôi và sản lượng thu hoạch lần lượt là 3.170 tấn, đạt 37,3% so với kế hoạch năm và 87.529 tấn, đạt 44,2% so với kế hoạch năm.

Tính chung tổng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác đến tháng 5 năm 2018 của TP. Cần Thơ đạt 74.842 tấn tăng 22% so với cùng kỳ (61.346 tấn), đạt 37,1% so với kế hoạch năm (202.000 tấn). Ước 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác là 88.729 tấn, đạt 43,9% so với kế hoạch năm.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ứng dụng quy phạm thực hành nuôi tốt, áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo của TP. Cần Thơ đến nay đạt 228,5 ha, bao gồm: 214,75 ha VietGAP (trong đó có 17 ha BMP+ASC) và 13,75 ha BAP+ASC (trong đó có 3,85 ha ASC).

Bảng: Kết quả thực hiện nuôi trồng thủy sản thành phố Cần Thơ (Đính kèm bảng)

* Cá tra

Diện tích mặt nước thả nuôi cá tra từ đầu năm đến nay là 521 ha, tăng21,7% so với cùng kỳ (428 ha), đạt 69,5% so với kế hoạch năm (750 ha), diện tích thu hoạch là226 ha,sản lượng nuôi thủy sản là68.375 tấn, tăng 26,5% so với cùng kỳ (54.049 tấn), đạt 41,8% so với kế hoạch năm (163.545 tấn), đạt năng suất 302,5 tấn/ha. Ước diện tích nuôi cá tra trong 6 tháng đầu năm đạt 552 ha, sản lượng là 77.638 tấn.

Nguồn cá tra nguyên liệu cho thị trường xuất khẩu và chế biến trong những tháng đầu năm khang hiếm, dự báo nguồn cung cấp cá tra nguyên liệu cho việc xuất khẩu và chế biến từ nay đến cuối năm vẫn còn thiếu hụt do nguồn cá giống không đủ nguồn cung. Giá cá tra tăng nên người nuôi cá tra hiện nay rất phấn khởi, một số hộ đang đầu tư trở lại. Trong 5 tháng đầu năm, giá cá tra thương phẩm dao động từ 28.500 – 31.500 đồng/kg, giá thành từ 20.500-24.000 đồng, bình quân lợi nhuận từ 8.000 – 10.000 đồng/kg.

* Cá tra giống

Trong 5 tháng đầu năm 2018 diện tích ương cá tra giống đạt 397 ha, tăng 26,8% so với cùng kỳ (313 ha), đạt 99,3% so với kế hoạch năm (400 ha), diện tích thu hoạch đạt 200 ha với sản lượng thu hoạch 1.928 tấn. Ước đến 6 tháng đầu năm, diện tích ương giống là 412 ha, sản lượng là 2.183 tấn.

Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên người nuôi gặp nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, quản lý cá nuôi đặc biệt là đối với khâu sản xuất giống nên tỷ lệ hao hụt trong 1 vụ ương khá cao (30% – 90%), có trường hợp hao hụt 100%. Vì thế, vẫn phải nhập giống từ tỉnh khác, chủ yếu là các tỉnh Đồng Tháp, An Giang. Giá cá giống trong 5 tháng đầu năm dao động từ 47.000-72.000 đồng/kg (cá cỡ 2cm chiều cao thân).

* Tình hình sản xuất giống

Trên địa bàn TP. Cần Thơ có 125 cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản bao gồm các đối tượng: tôm càng xanh, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, cá thát lát, cá rô đồng, cá trê lai, cá rô phi, cá chép, cá sặc rằn,… trong đó có 49 cơ sở sản xuất kinh doanh tôm giống và 76 cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống.

Quy mô sản xuất của các cơ sở trên 50 m3 chiếm khoảng 65% với sản lượng trung bình 1 triệu con/10 m3/năm. Trong 5 tháng đầu năm 2018,sản xuất được 144triệucá bột các loại;409 triệucá giống các loại và 497,1 triệu tôm post, trong đó:

+ Cá tra: 100 triệu bột và 385,6 triệu con giống. Ước trong 6 tháng đầu năm 2018, sản xuất được 120 triệu bột và 450 triệu con giống;

+ Cá khác: 44 triệu bột và 23,4 triệu con giống. Ước trong 6 tháng đầu năm 2018, sản xuất được 50 triệu bột và 27 triệu con giống;

+ Tôm càng xanh: 22 triệu post. Ước đến tháng 6 năm 2018, sản xuất được 30 triệu post;

+ Tôm sú: 159,1 triệu post. Ước đến tháng 6 năm 2018, sản xuất được 190 triệu post;

+ Tôm thẻ: 316 triệu post. Ước đến tháng 6 năm 2018, sản xuất được 330 triệu post.

* Tình hình xuất khẩu thủy sản

Theo báo cáo của Sở Công thương: Trong 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản xuất khẩu đạt 50,1 nghìn tấn tăng 8,8% so với cùng kỳ (46 nghìn tấn), đạt 33,4% so với kế hoạch năm (150 nghìn tấn) với kim ngạch 172,4 triệu USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ (155,4 triệu USD), đạt 34,5% so với kế hoạch (500 triệu USD)./.

Tình hình nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố Cần Thơ, Nguồn: Phòng Nuôi trồng Thủy sản, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *