TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Diện tích thả nuôi thủy sản trong tháng 6 năm 2020 là 426 ha, diện tích thu hoạch 517 ha với sản lượng 23.562 tấn. Lũy kế diện tích nuôi thủy sản là 3.173 ha, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019 (3.237 ha), đạt 39% so với kế hoạch năm (8.200 ha), diện tích thu hoạch là 1.229 ha với sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 72.767 tấn, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019 (76.002 tấn), đạt 37% so với kế hoạch năm (198.600 tấn).

        Sản lượng khai thác trong tháng là 456 tấn, lũy kế sản lượng khai thác thủy sản là 885 tấn, bằng 60% so với cùng kỳ (1.475 tấn), đạt 37% so với kế hoạch năm (2.400 tấn).

         Tính chung tổng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác đến tháng 6 năm 2020 của TP. Cần Thơ đạt 73.652 tấn bằng 95% so với cùng kỳ (77.477 tấn), đạt 37% so với kế hoạch năm (201.000 tấn).

         Đối với việc áp dụng tiêu chuẩn ATTP, tổng diện tích nuôi thủy sản an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của thành phố Cần Thơ đạt 289,1 ha, bao gồm: 275,35 ha VietGAP (trong đó có 17 ha BMP+ASC) và 13,75 ha BAP+ASC (trong đó có 3,85 ha ASC).

         Về nuôi cá tra thương phẩm:

        Diện tích nuôi cá tra trong tháng là 53 ha, diện tích thu hoạch 63 ha với sản lượng 18.148 tấn. Lũy kế diện tích nuôi cá tra là 564 ha, bằng 96% so với cùng kỳ (590 ha), bằng 76% so với kế hoạch năm (745 ha), diện tích thu hoạch là 197 ha, sản lượng nuôi cá tra là 60.861 tấn, bằng 98% so với cùng kỳ (61.823 tấn), đạt 37% so với kế hoạch năm (165.465 tấn). Hiện nay, giá bán cá tra nguyên liệu dao động 17.500 – 18.500 đồng/kg (kích cỡ 700 – 900 g/con) tăng khoảng 250 đồng/kg so với tháng trước, giá thành bình quân 23.700 – 24.400 đồng/kg.

        Về ương cá giống:

        – Cá tra giống trong tháng thả ương với diện tích 70 ha, diện tích thu hoạch là 74 ha với sản lượng 667 tấn. Lũy kế diện tích ương cá tra là 368 ha, diện tích thu hoạch là 163 ha với sản lượng 1.524 tấn. Hiện tại, giá cá tra giống dao động từ 19.000 – 22.000 đồng/kg giảm khoảng 2.500 đồng/kg so với tháng trước, cá giống kích cỡ 2 cm chiều cao thân – mẫu 30 con/kg giá từ 19.000 – 20.000 đồng/kg, giá cá giống 1,5 cm chiều cao thân – mẫu 70 con/kg giá từ 21.000 – 22.000 đồng/kg.

        – Trong tháng các loại cá giống khác (Cá chép, thát lát, rô đồng, trê, điêu hồng,…) thả ương với diện tích 30 ha, diện tích thu hoạch 16 ha với sản lượng 12 tấn. Lũy kế diện tích thả ương các loại cá giống khác là 169 ha, diện tích thu hoạch 78 ha với sản lượng 58 tấn.

          Giá các loài thủy sản trong tháng qua biến động theo nhu cầu của thị trường.

Bảng: Giá một số loài thủy sản tháng 6TT

Loại cá

Quy cách  (gam/con)

Giá thành

(1.000 đồng/kg)

Giá bán

(1.000 đồng/kg)

So với tháng trước

(1.000 đồng/kg)

1

Cá thát lát còm

300

45

54-55

2

Cá trê

300

16-20

20-21

+3

3

Cá rô đầu vuông

400

21,5

22-23

-1

4

Cá lóc

500-1.000

30

28-29

-5

5

Lươn loại I

Lươn loại II

250-300

100-200

95

200

190

-5

+10

6

Cá tai tượng

800-1.200

32

36

7

Cá xác sọc

70-80

60-65

102-104

-0,5

8

Cá điêu hồng

300-500

29 – 30

30-31

+1

9

Cá chim trắng

800-1.200

300-500

15,1-18,3

17,5

16,5-17

-1

-0,5

10

Cá chạch lấu

250-300

260

370

11

Tôm càng xanh

50-55

120

170

-2,5

Phạm Thị Ngân Phượng – Phòng Nuôi trồng Thủy Sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *