TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn tại quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

        Thực hiện Công văn số 1551/UBND-TH của UBND quận Thốt Nốt về việc triển khai Kế hoạch số 1546/KH-SNN&PTNT ngày 11/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.

        Ngày 25/07/2019, Chi cục Thủy sản Cần Thơ phối hợp Phòng Kinh tế thủy sản tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

        Quận Thốt Nốt đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn

        Tham dự Hội nghị có hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị ngành quận có liên quan và đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, Công an phường, các Đoàn thể phường, các Trưởng khu vực  và một số hộ dân Nuôi trồng Thủy sản trên địa bàn quận.

        Tại hội Nghị Đại diện Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ  đã triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực thủy sản. Cụ thể:       

+ Triển khai Luật số 18/2017/QH14 ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về Luật Thủy sản.

+ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

        + Triển khai Nghị định số 42/2019/NĐ-CP  ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

       + Triển khai thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

          Buổi hội nghị đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Thủy sản đến cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa phương, đồng thời hướng dẫn hộ nuôi cá tra thương phẩm về thủ tục cấp giấy xác nhận đối tượng nuôi thủy sản chủ lực, các quy định trong khai thác thủy sản, quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, sử dụng sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, giúp các cơ sở nuôi trồng thủy sản tăng cường, nâng cao việc thực hiện quy định pháp luật nhằm hướng đến việc sản xuất và sử dụng sản phẩm chất lượng nâng cao an toàn chất lượng sản phẩm thủy sản và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Nguồn: Liên Trạm Thủy Sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *