Triển khai luật Thủy sản năm 2017 trên địa bàn Quận Bình Thủy

Ngày 06/7/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua, với sự tham gia của các đại biểu là cán bộ chủ chốt các phường, lãnh đạo các phòng, ban quận Bình Thủy. Chi cục Thủy sản đã cữ 01 công chức làm báo cáo viên triển khai, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những điểm mới được quy định trong Luật Thủy sản năm 2017 như: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản; Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Quản lý giống thủy sản; Quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Quản lý nuôi trồng thủy sản … Qua đó, giúp các đại biểu nắm được những quy định mới trong Luật Thủy sản năm 2017 để triển khai, phổ biến rộng rải cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn quận./.

Triển khai luật Thủy sản năm 2017 trên địa bàn Quận Bình Thủy, Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *