Triển khai mô hình nuôi lươn thương phẩm

Ngày 15/5/2017, Chi cục thủy sản Cần Thơ và Liên trạm thủy sản Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ đã triển khai mô hình khuyến ngư địa phương năm 2017 , nuôi lươn thương phẩm với nguồn giống nhân tạo và sử dụng thức ăn công nghiệp tại hộ Nguyễn Thị Chuyền ở ấp Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TPCT với qui mô 40m2, thả 2.400 con lươn, mẫu 97 con/kg, lươn sinh sản nhân tạo và đã chuyển qua thức ăn công nghiệp hoàn toàn, lươn đang ăn loại thức ăn với kích thước 2mm.

Theo bà Nguyễn Thị Chuyền, mô hình nuôi lươn đã và đang phát triển nhưng mô hình nuôi lươn bằng nguồn giống nhân tạo và thức ăn công nghiệp thì mới. Tôi được Chi cục thủy sản hỗ trợ về con giống và thức ăn để thực hiện mô hình trình diễn, Liên trạm thủy sản Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ hỗ trợ về kỹ thuật. Đến nay lươn phát triển rất tốt và chưa có hao hụt. Tôi rất mừng và hy vọng mô hình sẽ thành công, để các hộ dân lân cận thấy được hiệu quả và làm theo để mô hình ngày càng phát triển, đa dạng hóa đối tượng nuôi cho địa phương và tăng thêm thu nhập kinh tế cho gia đình.

Triển khai mô hình nuôi lươn thương phẩm, Nguồn: Huỳnh Phú Hòa, Liên trạm Thủy sản Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ – Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *