Triển khai mô hình trình diễn nuôi tôm càng xanh toàn đực

Thực hiện nội dung hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tập đoàn Tiran, Israel về phát triển nuôi tôm càng xanh toàn đực. Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Chi Cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương đã triển khai mô hình trình diễn nuôi tôm càng xanh luân canh trên ruộng lúa thực hiện chương trình khuyến ngư địa phương năm 2017 tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, với 03 hộ tham gia thực hiện mô hình trên diện tích ruộng 27.000 m2. Mật độ nuôi 7 con/m2, đồng thời Chi cục Thủy sản chỉ đạo Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh và các Phòng chuyên môn của Chi cục kiểm tra định kỳ 2 lần/tháng và kiểm tra đột xuất các chỉ tiêu tăng trưởng của tôm càng xanh và môi trường nước khi có yêu cầu trong suốt thời gian thực hiện mô hình.

Mục tiêu của mô hình nuôi tôm càng xanh luân canh trên ruộng lúa với giống tôm càng xanh toàn đực, dự kiến năng suất trên 1,2 tấn/ha sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao người tham gia thực hiện mô hình, từ đó làm cơ sở nhân rộng mô hình cho bà con xung quanh cũng như trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Triển khai mô hình trình diễn nuôi tôm càng xanh toàn đực, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *