Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2019/QĐ – TTg ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

        Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định Số 34/2019/QĐ-TTg, Về viêc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh  doanh ứng dụng công  nghệ cao  trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Nhấn vào đây để xem chi tiết

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *