Triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc nông, thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017, thành phố Cần Thơ xếp thứ 2 trong cả nước (thuộc nhóm các địa phương triển khai tốt) với số điểm 87/100 điểm. Đây là tín hiệu vui về nỗ lực của ngành nông nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng nông lâm thủy sản.

Năm 2018, thành phố Cần Thơ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng hàng nông thủy sản.Sáng ngày 02/08/2018, Sở Công thương thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc nông, thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Buổi họp với sự tham gia của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Quản lý Thương mại, Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường và Chi Cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương cùng dự.

Sở Công thương triển khai thực hiện Kế hoạch “Nhân rộng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và định hướng áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020”. Qua đó, Sở Công thương giới thiêu về hệ thống truy xuất nguồn gốc 4.0 để triển khai rộng rãi trong dân. Đây là giải pháp đột phá, giúp nhận diện sản phẩm an toàn, minh bạch thông tin hàng hóa từ lúc sản xuất cho đến tay người tiêu dùng.

Các tiêu chí của hệ thống truy xuất nguồn gốc 4.0 là:

– Hỗ trợ nông dân sản xuất hiệu quả, bán hàng bền vững, nâng giá trị nông sản.

– Hỗ trợ chuỗi cung ứng, kiểm soát nội bộ, nâng hiệu quả, chất lượng và minh bạch thông tin.

– Hỗ trợ quản lý nhà nước trong nuôi trồng, thương mại dịch vụ xuất – nhập khẩu, quản lý ATTP.

– Công cụ thực hiện quyền của người tiêu dùng kiểm tra giám sát.

– Hỗ trợ quản lý thành phố bằng công cụ chính phủ điện tử.

Thành phố còn triển khai nhiều hoạt động về đảm bảo an toàn, chất lượng nông lâm thủy sản như việc tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã xây dựng thành công 17 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Thực hiện chủ trương kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản “từ trang trại đến bàn ăn”, thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp từng bước đổi mới phương thức sản xuất theo mô hình liên kết nhằm tạo ra các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc nông sản./.

Triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc nông, thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *