TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

        Vào chiều ngày 18/09/2020, Phòng Thanh tra, pháp chế phối hợp Phòng Hành chính, tổng hợp – Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã tổ chức triển khai phổ biến các văn bản pháp luật về công tác văn thư tại Hội trường Chi cục Thủy sản.

        Tham dự buổi triển khai có hơn 20 công chức, viên chức tại các phòng, các Liên trạm tham dự. Buổi triển khai văn bản bao gồm các nội dung:

+ Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

        + Triển khai Công văn số 2418/SNV-VTLT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

 Qua buổi triển khai văn bản đã hướng dẫn các công chức, viên chức trong đơn vị các bước lưu trữ hồ sơ công việc và các điểm mới trong công tác soạn thảo văn bản nhằm giúp công chức, viên chức nắm rõ hơn trong việc soạn thảo văn bản cũng như lập hồ sơ công việc được giao góp phần hoàn thành công việc được tốt hơn./.

Huỳnh Phương Thảo- Phòng Thanh tra, pháp chế

Ngày đăng: 23/9/2020

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *