Truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên https://www.farm360.vn” và kết nối xúc tiến thương mại https://www. Vfashop.com “

CHƯƠNG TRÌNH HỎ TRỢ THƯỞNG KÉT NỐI

         Hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng từ dịch Covid 19. Một số doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự nhằm cắt giảm chi phí để có thế tồn tại qua mùa dịch, hay số lượng nhân sự bị thay đổi bởi ảnh hưởng tâm lý vì dich bệnh. Hiện nay dịch bệnh gần như đã được kiểm soát một cách an toàn, và các doanh nghiệp đang tái khởi động lại để hoạt động. Vậy làm sao để chủ doanh nghiệp có thể làm cho guồng quay của nhân sự hoạt động lại bình thường một cách nhanh nhất? Tinh trạng chung mà các chủ doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay là:

        – Chủ doanh nghiệp lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, 24/24 tại công ty đê cố gắng đưa mọi hoạt động trở lại trạng thải bình thường.

        – Nhân viên thì làm việc lơ là, thiếu năng lượng, nhiệt huyết không tập trung sau một thời gian dài nghỉ ở nhà hoặc làm việc online. – Tuyển dụng nhân sự mới ồ ạt, chính chủ doanh nghiệp phải trực tiếp trainỉng đào tạo. Bộ máy các phòng ban hoạt động một cách ĩ chạch, chậm chạp. – Và còn vô so cảnh tượng đáng buồn khác vẫn lăp đi lặp lại hang ngày mà chủ doanh nghiệp không thế giải quyết nổi. Tăng cường sự hồ trợ kết nối Cung – cầu và Xúc tiến thương mại, giúp cho quý Doanh nghiệp, HTX, Trang trại bước ra ngoài vòng tròn luẩn quẩn này để quan sát tổng thê và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Cơ hội tìm kiếm hợp tá: kinh doanh thay vì vùi đầu vào sự vụ.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *