Tuyển dụng Tiến sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản

Căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chỉ tiêu, danh mục, ngành nghề thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2015 – 2020;

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ thông báo:

1. Chỉ tiêu, trình độ, ngành nghề cần tuyển:
– Đơn vị cần tuyển: Trung tâm giống Thủy sản cấp I Cần Thơ; trụ sở tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

– Số lượng: 01 người

– Trình độ và chuyên ngành cần tuyển: Tiến sĩ ngành nuôi trồng thủy sản

– Nhiệm vụ, vị trí việc làm: Thành viên Ban Lãnh đạo Trung tâm Giống Thủy sản cấp I Cần Thơ

2. Yêu cầu, điều kiện:
– Tuổi đời không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

– Phải đáp ứng yêu cầu, điều kiện về sức khỏe, phẩm chất đạo đức; tự nguyện về làm việc lâu dài tại thành phố Cần Thơ và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền ít nhất trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi nhận công việc.

– Có văn bằng tại các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

– Ưu tiên người đang công tác, có kinh nghiệm thực tiễn từ 5 năm trở lên.

3. Thủ tục tiếp nhận và chế độ ưu đãi:
3.1 Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
a/ Bản cam kết đăng ký làm việc tại thành phố Cần Thơ (theo mẫu).

b/ Lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang công tác.

c/ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển (chứng thực và xuất trình bản chính để đối chiếu);

d/ Giấy khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 và không quá 6 tháng;

3.2 Thời gian, địa điểm tiếp nhận đăng ký:
– Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2015

– Hồ sơ nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 04 Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

– Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ và được đăng tải tại Website: http://sonn.cantho.gov.vn

– Các thông tin liên quan và thắc mắc xin liên hệ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, điện thoại: 07103.815600 hoặc 07103.823491 để được giải đáp, hướng dẫn./.

GIÁM ĐỐC SỞ  
(Đã ký)      

Phạm Văn Quỳnh  

Tuyển dụng tiến sĩ ngành nuôi trồng thủy sản, Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *