Ứng phó lũ lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thực hiện Công điện số 1127/CĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc úng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc Bộ.

Thực hiện Công văn số 2969/UBND-KT ngày 31/8/2018 của ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ vê việc ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, mực nước sông Cửu Long đang tiếp tục lên, mực nước cao nhất ngày 30/8/2018 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,98m (dưới Báo động 2 là 0,02111), trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,55m (trên báo động 2 là 0,05m).

Dự báo, ngày 05/9/2018, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,15111, tại Châu Đốc ở 1 mức 3565m (trên báo động 2 là 0,15m), đến giữa tháng 9 năm 2018, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3, hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, tràn, vô’ đê bao, đặc biệt là tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Như vậy, tại Đồng bằng sông Cửu Long lũ về sớm so với mọi năm và là trận lũ lớn nhất từ năm 2014 đến nay.

(Đính kèm chi tiết)

Ứng phó lũ lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *