Thư mời tham gia trưng bày, sản phẩm nông lâm thủy sản và xúc tiến thương mại, xây dựng phầm mềm công nghệ Blockchain trong “Sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm” gắn với kết nối Cung – Cầu và xúc tiến thương mại, hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại

         Góp phần giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm, tiếp cận khách hàng và đối tác; phương thức tiếp thị, quảng bá sản phẩm, cách thức tạo nhu cầu và thúc đẩy doanh số bán hàng, phương thức vận chuyển, tăng khả năng tiếp cận thông tin và giảm chi phí … tại trang Vfashop.com – Cộng đồng online.

         Văn phòng đại diện Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, thông báo lịch đến đơn vị Sở nông nghiệp và PTNT gặp gỡ làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở và các phòng ban chuyên môn liên quan với nội dung như sau:

Nhấn vào đây để xem chi tiết “Công văn mời tham quan trưng bày sản phẩm”.

Lịch đăng ký phối hợp làm việc

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *