Về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt TP. Cần Thơ

       Căn cứ kết quả quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản tháng 4, tháng 5 năm 2022 của Chi cục Thủy sản Cần Thơ, các chỉ tiêu NO2 PO43- đều vượt ngưỡng khuyến cáo theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 08-MT:2015/BTNMT;

       Hiện nay đang vào thời điểm giao mùa, khả năng lưu lượng nước từ thượng nguồn sẽ đổ về, lồng bè nuôi thủy sản neo đậu với mật độ dày, gây cản trở dòng chảy, lượng thức ăn cung cấp cho các đối tượng thủy sản nuôi rất lớn sẽ làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường nước cục bộ, gây nhiều bất lợi cho các cơ sở nuôi thủy sản trong lồng, bè trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Ảnh: Hướng dẫn cơ sở lồng, bè sử dụng bộ test nhanh

       Để bảo vệ sản xuất thủy sản nuôi trong lồng, bè, đề phòng thiệt hại do môi trường nước ô nhiễm cục bộ, Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh đã tham mưu phòng Kinh tế quận Thốt Nốt ký ban hành Thông báo số 01/TB-PKT ngày 18 tháng 5 năm 2022 đến các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên địa bàn quậnVề việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt TP. Cần Thơ” với các nội dung khuyến cáo như sau:

        + Khẩn trương thu hoạch thủy sản khi đạt kích cỡ theo nhu cầu thị trường;

        + Theo dõi tình trạng hoạt  động của thủy sản nuôi hàng ngày để cung cấp lượng thức ăn cho phù hợp, tránh thức ăn dư thừa tích tụ trong môi trường nước gây ô nhiễm cục bộ;  

        + Thường xuyên theo dõi môi trường nước, vệ sinh lồng, bè đảm bảo lượng nước trong lồng, bè trao đổi tốt với môi trường bên ngoài.

        + Trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị, máy móc, sản phẩm  xử lý môi trường hỗ trợ kịp thời cho thủy sản nuôi khi có tình huống xấu xảy ra;

        + Di dời bè tạo dòng chảy thông thoáng (nếu có điều kiện).

        Đồng thời Liên trạm đã phối hợp với phòng Thí nghiệm Chi cục Thủy sản Cần Thơ khảo sát một số cơ sở nuôi bè có nguy cơ bị ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước cục bộ cung cấp cho các cơ sở nuôi bộ kít test nhanh một số chỉ tiêu môi trường nước như: oxy, pH, nhiệt độ sử dụng hàng ngày để theo dõi điều kiện môi trường nước, phát hiện kịp thời biến động bất lợi của môi trường để có giải pháp xử lý phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

PHAN THỊ HỪNG – LIÊN TRẠM THỦY SẢN THỐT NỐT – VĨNH THẠNH

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *