Về việc chủ động ứng phó với bão số 16

Thực hiện Công văn số 4963/UBND-KT ngày 24/12/2017 của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ về việc chủ động ứng phó với bão số 16;

Để chủ động công tác ứng phó với bão số 16 Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo đến đơn vị và các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn nhằm thực hiện khẩn cấp các nội dung sau:

– Thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của bão nhằm chủ động đối phó;

– Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên ao, ruộng:

+ Rà soát gia cố toàn bộ bờ bao, cống bộng và chuẩn bị mọi phương án đối phó với ngập úng và vỡ đê bao;

+ Ngưng cho ăn trong thời gian có bão và tăng cường bồi dưỡng, chăm sóc thủy sản nuôi sau bão để hạn chế dịch bệnh;

– Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên bè:

+ Kiểm tra và gia cố lại hệ thống dây neo, chuẩn bị phao cứu hộ

+ Để tránh thiệt hại đáng tiếc xãy ra các cơ sở nuôi trồng thủy sản tuyệt đối không để người trên bè trong thời gian có bão.

Rất mong nhận đựơc sự phối hợp từ đơn vị./.

CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Hải

Về việc chủ động ứng phó với bão số 16, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply