Về việc mời tham gia Hội chợ tại các tỉnh, thành phố trên cả nước

         Nhận được văn bản mời tham gia hội chợ của các tỉnh, thành phố trên cả nước

        Sở Công Thương kính mời quý doanh nghiệp đăng ký tham gia để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Ban tổ chức hội chợ để biết thêm thông tin chi tiết.

        Sở Công Thương thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo đến quý Doanh nghiệp được biết./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm – CCTS Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *