Ban chỉ đạo 01 quận Thốt Nốt tiếp tục kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác thủy sản

Năm nay, tình hình hoạt động khai thác thủy sản trên các tuyến sông tại địa bàn quận Thốt Nốt diễn ra sôi nổi. Tuy nhiên, hoạt động khai thác thủy sản bằng ghe cào được người dân sử dụng khá nhiều. Bên cạnh đó một số hình thức khai thác thủy sản sử dụng điện vẫn tồn tại, là thực trạng cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm để bảo vệ nguồn thủy sản.

Trước tình hình đó Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Ban chỉ đạo 01 quận Thốt Nốt, Liên Trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh tiếp tục phối hợp với Công an quận Thốt Nốt thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc khai thác thủy sản trong mùa nước nổi trên địa bàn quận, đặc biệt trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn. Từ đó, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xung điện để khai thác thủy sản. Từ đầu năm đến nay Ban chỉ đạo 01 quận đã tổ chức 03 đợt thanh tra hoạt động khai thác thủy sản trên sông Hậu phát hiện 16 trường hợp đang hoạt động khai thác thủy sản, trong đó có 10 trường hợp sử dụng điện trực tiếp từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản xử phạt 33.000.000 đồng và tịch thu 14 công cụ kích điện (dynamo).

Kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác thủy sản, Nguồn: Liên Trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *