Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 19/CT-TTg

Ngày 31/8/2017, Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về nghiêm cắm sử dụng chất nổ, sung điện, chất độc khai thác thủy sản.

Đ/c Vũ Văn Tám thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT và Đ/C Nguyễn Ngọc Oai PTCT TCTS chủ trì Hội nghị đến dự Hội nghị có đại diện lảnh đạo Cục kiểm Ngư, Cục CSGT và lảnh đạo các Chi cục Thủy sản các tỉnh, TP trực thuộc TW trên cả nước.

Tại Hội nghị tổng cục Thủy sản và đại diện một số Chi cục Thủy sản đã trình bài các báo cáo sơ kết thực hiện chỉ thị 19/CT-TTg. Trong 03 năm qua ở một số tỉnh và trên cả nước. Qua các báo cáo tham luận đã nêu lên được kết quả thực hiện cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện CT19.

Để thực hiện tốt hơn nữa CT 19 trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo TCTS khẩn trương tham mưu rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản QPPL cho phù hợp với điều kiện thực tế và công tác bảo vệ và PTNLTS hiện nay đặc biệt là các quy định liên quan đến kinh phí, trang thiết bị và lực lượng phục vụ cho công tác thanh tra kiểm tra trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 19/CT-TTg, Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *