CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ỐC BƯƠU ĐỒNG

       Trong những năm gần đây, hoạt động chuyển giao công nghệ mới trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam đã được quan tâm chỉ đạo. Đồng thời, các chính sách của Nhà nước đã khuyến khích các các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi các đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao để tăng năng suất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, bám sát vào mục tiêu phát triển bền vững, an toàn.

Hình: Công tác chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống ốc bươu đồng tại xã Nhơn Ái

       Để đáp ứng định hướng đổi mới trong sản xuất thủy sản, đặc biệt là chuyển đổi đối tượng nuôi mới phù hợp, bền vững và phát triển sau đợt đại dịch Covid-19 như hiện nay đòi hỏi các đơn vị chuyên môn chuyển giao kỹ thuật nuôi mới, đối tượng mới cho người dân phù hợp với tình hình kinh tế. Chính vì vậy, trong nuôi trồng thủy sản cần chuyển đổi các đối tượng nuôi truyền thống kém hiệu quả sang các đối tượng mới có giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong tiêu thụ nội địa, chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao hơn một số đối tượng thủy sản hiện tại. Trước tình hình đó thì ốc Bươu đồng được xem là thủy đặc sản phù hợp với nhiều địa phương, đặc biệt là những hộ có mương vườn, hộ có diện tích đất ít và vốn đầu tư không nhiều… Vì vậy, ngày 21 tháng 6 năm 2022 Liên trạm Thủy sản Phong Điền-Cái Răng phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Phong Điền tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống ốc Bươu đồng cho bà con tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ với sự tham gia của hơn 30 hộ dân nuôi thủy sản trên địa bàn.

       Buổi tập huấn diễn ra rất sôi động do sự quan tâm của các hộ dân về một số vấn đề cần thiết trong sản xuất cũng như kỹ thuật nuôi, quản lý chất lượng nước, phòng và điều trị bệnh… để đạt hiệu quả cao hơn. Do hộ nuôi còn nhiều vấn đề quan tâm nhưng do thời gian có hạn nên ban tổ chức sẽ trao đổi với hộ kỹ hơn nữa các vấn đề hộ quan tâm vào lớp tập huấn tới.

Huỳnh Nguyễn Bình Khang – LTTS Phong Điền Cái Răng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *