ĐOÀN KIỂM TRA KHAI THÁC THỦY SẢN QUẬN THỐT NỐT QUÝ 2 NĂM 2022

        Thực hiện Quyết định 67/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác  thủy sản quận Thốt Nốt năm 2022;

        Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-ĐKT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Đoàn kiểm tra khai thác thủy sản về việc Tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt năm 2022,

        hực hiện kế hoạch trên, sáng ngày 08/4/2022, Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản quận Thốt Nốt tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên sông Hậu đợ 2. Qua đợt kiểm tra, đoàn đã phát hiện 05 phương tiện khai thác thủy sản đang lưu thông, 05 phương tiện khai thác thủy sản có công cụ phát điện (dinamo). Đoàn kiểm tra đã vận động các chủ phương tiện khai thác thủy sản tự nguyện giao nộp công cụ phát điện và ký cam kết không sử dụng điện khai thác thủy sản.

        Các phương tiện khai thác trên chủ yếu từ các hộ dân từ địa phương khác  từ phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang xuống địa bàn quận Thốt Nốt để khai thác thủy sản. Đoàn kiểm tra tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt vào Quí III và Quí IV sẽ được thực hiện xuyên suốt trong năm nhằm kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

        Trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, UBND Quận Thốt Nốt và Liên trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản, tác hại của việc sử dụng xung điện để đánh bắt, khai thác.

Trần Văn Đáp – Liên Trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *