“HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN – MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP”

          Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của họ với cộng đồng. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu từ những người khỏe mạnh, hiến máu tình nguyện, không vụ lợi.

           Hiện nay phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước nói chung và tại thành phố Cần Thơ nói riêng đã và đang phát triển rộng khắp với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân nhất là các bạn đoàn viên thanh niên; học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; công nhân, người lao động. Hòa cùng khí thế sôi nổi của phong trào ấy, các công chức, viên chức của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ luôn sẳn sàng tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm. Đến nay có hai nữ viên chức đã tham gia hiến máu 13 lần, đạt 3.350ml máu hiến cho các bệnh viện trong thành phố.

        Tại các cuộc họp Chi bộ, đồng chí Bí thư – Chủ tịch Công đoàn đơn vị luôn quan tâm và nêu gương điển hình, động viên khích lệ “Các đoàn viên, CCVC-NLĐ tham gia hiến máu đã thể hiện trách nhiệm với xã hội của mỗi đoàn viên, CCVC-NLĐ, và chắc chắn hoạt động này của mỗi cá nhân sẽ được lan tỏa trong toàn đơn vị về nghĩa cử nhân văn của mỗi CCVC-NLĐ trao đi giọt máu nóng ấm tình người”.

         Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp, chúng tôi đã thực hiện còn bạn thì sao!

Phạm Ngọc Khéo – Bộ phận Hành chính – Tông hợp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *