HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN NĂM 2022

        Ngày 03/6/2022 Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội Nghị trực tiếp và trực tuyến về “Công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản năm 2022” tại thành phố Cần Thơ.

Ảnh: Hội nghị Công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản năm 2022

        Đến dự Hội nghị có thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT – ông TrầnThanh Nam, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố CầnThơ – ông Nguyễn Thực Hiện, đại diện Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản… và đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT của 63 tỉnh thành phố trong cả nước.

        Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT đã có các báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản 5 tháng năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022. Bên cạnh đó, Hội nghị đã thông qua Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”. Qua đó, Hội nghị đã đánh giá hiện trạng, nhận diện các tồn tại yếu kém cần phải khắc phục; khó khăn thách thức phải vượt qua trong giai đoạn tới, làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến 2030, tầm nhìn 2050; Cụ thể hoá giải pháp, nguồn lực và phương thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đạt mục tiêu đề ra.

        Cụ thể như: quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng làm cơ sở phát triển chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao, tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thị trường, tạo đầu ra thuận lợi cho nông lâm thủy sản đạt chất lượng và an toàn.

        Bộ và Các địa phương đã phấn đấu và đạt được thành tựu rất to lớn: nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm các cấp, các bên liên quan chuỗi cung ứng thực phẩm, thể chế pháp luật được cơ bản đủ, phù hợp, năng lực tổ chức thực thi chính sách pháp luật được cải thiện; Giảm bức xúc của người dân về ATTP; tăng niềm tin của người dân vào thực phẩm Việt. Chất lượng sản phẩm được cải thiện: đa dạng, nhiều đặc sản, gia tăng các chứng chỉ/chứng nhận nông nghiệp bền vững, trách nhiệm; bao bì, mẫu mã, nhãn mác được cải thiện; mã số vùng trồng/vùng nuôi gắn với truy xuất nguồn gốc được từng bước phổ cập…Thị trường xuất khẩu được mở rộng, kinh ngạch xuất khẩu tăng nhanh (tiệm cận 50 tỷ USD/năm), tỷ lệ vi phạmvề ATTP, lô hàng bị trả về tuy giảm nhiều nhưng còn ở mức cao.

        Hiểu được tầm quan trọng và sứ mệnh của ngành đối với sức khỏe của nhân dân, Hội nghị đã thảo luận, phân tích rất cụ thể, sâu sát các vấn đề còn vướng mắc và đại diện các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến thực tế góp phần thực hiện tốt hơn, nghiêm túc hơn với Đề án trong giai đoạn mới.

          Kết luận Hội Nghị Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, khâu tiên quyết giúp Đề án thành công đó chính là phải đảm bảo và kiểm soát an toàn thực phẩm nghiêm khắc từ khâu sản xuất ban đầu, có sản phẩm an toàn thì các khâu còn lại mới an toàn đươc.

        Sau buổi Hội nghị là lễ ký kết chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022-2025. Mục đích của Chương trình này nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với TP Cần Thơ và các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội trong việc xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với các hoạt động bảo quản, chế biến sản phẩm, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu./.

Lê Thành Dũ – Bộ phận NTTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *