Hội thảo Góp ý xây dựng Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia được lập cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

        Ngày 03/6/2022, Tổng cục Môi trường phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Góp ý xây dựng Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia được lập cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại Khách sạn NESTA, Số 9C đường Trần Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thành phần tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ và Chi cục Bảo vệ môi trường các tỉnh ĐBSCL.

Ông Trần Thái Nghiêm, PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội thảo

        Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề chính như: Đối tượng nghiên cứu của quy hoạch bao gồm khu bảo tồn thiên nhiên; hành lang đa dạng sinh học; cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; khu vực đa dạng sinh học cao; cảnh quan sinh thái quan trọng; vùng đất ngập nước quan trọng.

        Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, chiến lược phát triển bền vững Việt Nam. Chủ trương, đường lối, chính sách, định hướng phát triển kinh tế – xã hội, định hướng chiến lược phát triển ngành tài nguyên môi trường.

        Bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng và toàn quốc, tính đồng bộ về phạm vi, thời kỳ quy hoạch, thứ tự ưu tiên và khả năng đáp ứng nguồn lực theo các giai đoạn; dựa trên kết quả các nghiên cứu, đánh giá về khoa học và thực tiễn; kết quả thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ trước; tham khảo kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

        Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch cần đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến hiện trạng các đối tượng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học các vùng sinh thái trên đất liền và các vùng biển. Đánh giá và xây dựng các bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học về rạn san hô, thảm cỏ biển và vùng nước trồi trên phạm vi toàn quốc; hiện trạng các đối tượng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cho từng vùng sinh thái; bản đồ xác định các khu vực ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học trong kỳ quy hoạch cho từng vùng sinh thái. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các tiêu chí quy hoạch khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan sinh thái quan trọng; nghiên cứu đề xuất các đối tượng quy hoạch tiềm năng cho từng vùng sinh thái trên đất liền và biển; xây dựng nội dung định hướng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học nhằm tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; xây dựng hướng dẫn lập nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh.

         Bên cạnh đó, xác định các mục tiêu cụ thể bảo tồn đa dạng sinh học toàn quốc và theo từng vùng sinh thái; xác định các chỉ tiêu cụ thể đối với các đối tượng nghiên cứu của quy hoạch; xác định tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích, loại hình, mục tiêu, chế độ và phân cấp quản lý các đối tượng nghiên cứu của quy hoạch; xây dựng các kế hoạch phát triển (phân kỳ), biện pháp tổ chức, quản lý và phát triển bền vững đối với từng đối tượng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

       Trần Quang Trí  – Chi cục Thủy sản TP.Cần Thơ

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *