HỘI THẢO THÚC ĐẨY LIÊN KẾT CHUỖI TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TPCT

       Sáng ngày 27/12/2022, tại khách sạn Ninh Kiều 2 đã diễn ra Hội thảo thúc đẩy liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm đại diện các Sở, Ngành, Đoàn thể; Đại diện lãnh đạo các Chi cục, Trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện Trường Kinh tế, Khoa Phát triển nông thôn – Đại học Cần Thơ; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận huyện; Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế các quận, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện; Đại diện Dự án GIC, Công ty tư vấn GFA; Đại diện một số doanh nghiệp, công ty, Hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác và các cơ quan báo đài.

     Hội thảo “Thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thành phố Cần Thơ”

       Mở đầu cho buổi Hội thảo là phần phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Tấn Nhơn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần thơ. Ông mong rằng buổi Hội thảo sẽ giúp tháo gỡ những vấn đề khó khăn của địa phương trong việc hỗ trợ liên kết cũng như nhu cầu của các doanh nghiệp và Hợp tác xã trong việc xây dựng chuỗi liên kết, để các sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra được đưa đến thị trường kịp thời và tăng hiệu quả sản xuất.

       Ông Nguyễn Minh Hiền – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thông và Kiểm lâm cho biết hiện trên địa bàn thành phố có 151 Hợp tác xã nông nghệp với hơn 2.910 thành viên, 1.435 tổ hợp tác với 45.882 thành viên. Với việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua đã cho thấy mang lại nhiều hiệu quả và lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp. Trong việc triển khai chính sách khuyến khích liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản đã có nhiều thuận lợi trong công tác tuyên truyền, hệ thống cơ sở pháp lý từng bước được hoàn thiện, năng lực quản lí điều hành của Ban Quản trị HTX trình độ sản xuất của nông dân đang từng bước được nâng cao,…bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong liên kết. Ông cũng nêu lên phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để hướng đến việc liên kết lâu dài, ổn định, đôi bên cùng có lợi.

      Tiếp tục buổi Hội thảo là báo cáo thuận lợi và khó khăn của Hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đại diện Hợp tác xã cho biết việc liên kết theo chuỗi giá trị góp phần tăng quy mô sản xuất hàng hóa, đồng thời có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia chuỗi giá trị. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai liên kết chuỗi giá trị, Hợp tác xã cũng đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mong rằng sẽ góp phần vào các giải pháp để thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 của Chính phủ trong thời gian tới.

      Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giới thiệu chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thu sản phẩm nông nghiệp, giới thiệu cụ thể về Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND Thành phố Cần Thơ, được sự quan tâm chú ý của quý đại biểu.

      Trong quá trình diễn ra buổi Hội thảo, quý đại biểu đã thảo luận nhiệt tình, sôi nổi, các đại diện Hợp tác xã, Khoa, Trường, doanh nghiệp có ý kiến trao đổi đến Hội thảo và nhận được phản hồi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từ đó giúp buổi Hội thảo thành công tốt đẹp./.

LÊ NGỌC PHƯƠNG ĐÀO – BP NTTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *