HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC THẢ CÁ TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN NĂM 2022

        Thực hiện Kế hoạch số 356/KH- SNNPTNT ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959) trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022;

         Căn cứ kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2022 về việc Tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân ngày Truyền thống Nghề cá (ngày 01 tháng 4) năm 2022 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

         Sáng ngày 04/04/2022 Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lưu vực kênh Cái Sắn thuộc bàn huyện Vĩnh Thạnh nhân kỷ niệm 63 năm (01/4/1959 – 01/4/2022) ngày truyền thống Ngành thủy sản Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng với nhân dân đã thả hơn 200 kg cá (khoảng 40.000 con ) các loại  như: cá chép, cá hô, cá vồ đém, cá chạch lấu, …về tự nhiên, tổng kinh phí thực hiện 25 triệu đồng được vận động xã hội hóa từ các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

         Bên cạnh đó công tác tuyên truyền bằng tranh ảnh, băng gôn, cờ phướn, ghi hình, đưa tin về buổi thả cá được thông tin rộng rãi đến người dân, buổi thả cá đã thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: trang bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn…

          Đây là hoạt động góp phần bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, buổi thả cá nhằm kêu gọi các ngành, các cấp, toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung. Vận động người thân, gia đình, bạn bè và nhân dân không đánh bắt thủy sản trái phép, không mua bán, sử dụng cá con (cá lòng ròng, cá rô non,…) làm thực phẩm.

Nguồn: Liên Trạm Thủy Sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *