KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản
Thực hiện Quyết định thanh tra số 81/QĐ-CCTS ngày 11 tháng 5 năm 2022
của Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc thanh tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản,
từ ngày 17/5/2022 đến ngày 16/6/2022 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các tổ
chức, cá nhân sản xuất, ương dưỡng, mua bán giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản
trên địa bàn thành phố Cần Thơ,
Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong
lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản ngày 01/7/2022 của Trưởng đoàn
thanh tra, ý kiến giải trình của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ kết luận như sau:

Nhấn vào link dưới để xem nội dung kết luận https://www.mediafire.com/file/0ozcqv43fijh5yx/ket+luan+thanh+tra+giong,+NTTS+thang+5-2022.signed.signed.signed.pdf/file

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *