Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 5 năm 2021

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 01/5đến ngày 13/5như sau:

        I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

        1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 60 – 72,5 mg/l) đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT,

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS,OSS,NH4+trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra, Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml),

        Tuy nhiên, ở tất cả các điểm quan trắc có chỉ tiêuNO2 (0,065 – 0,088 mg/l),ở các điểmquan trắcphường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnhvượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT,Chỉ tiêu PO43-(0,159 – 0,261 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo ở tất cả các điểm quan trắc trừ điểm quan trắc ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh;

         2. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT,

         – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSStrong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998; Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml),

        Các chỉ tiêu NH4+(0,695 – 2,571 mg/l);NO2 (0,099 – 0,285 mg/l); PO43-(0,115 – 0,790 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1,

        II. KHUYẾN CÁO

        – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều,Dự báo mực nước cao nhất ngày 21/5 là 1,2m.

        – Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ ngày 14/5/2021 trên sôngcó tổng vi khuẩn Aeromonas spp đều nhỏ hơn 103 CFU/ml tại tất cả các thủy vực quan trắc trừ thủy vực quan trắc Phà Trà Uối;vi khuẩn Aeromonas hydrophila không phát hiện ở các điểm quan trắc ngoại trừ Trạm giao thông đường thủy và Phà Trà Uối, Bến đò Thuận Hưng, Bến đò Bò Ót, Thạnh Mỹ, Vi khuẩn Edwardsiella ictaluri không phát hiện ở các điểm quan trắc.

        – Hiện nay, chưa phát hiện xâm nhập mặn tại địa bàn huyện Vĩnh Thạnh và quận Cái Răng,Đồng bằng sông Cửu Long đang bắt đầu vào mùa mưa cần bón vôi quanh bờ ao và trong ao nhằm giảm ảnh hưởng do phèn và các chất hữu cơ lôi kéo xuống ao nuôi,

         – Chất lượng nước sông phục vụ nuôi trồng thủy sản tương đối phù hợp nuôi thủy sản và các hộ nuôi nên thường xuyên kiểm tra chất lượng nước vào buổi sáng và buổi chiều định kỳ mỗi ngày, kiểm tra độ kiềm và xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi,

         – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh vượt ngưỡng cho phép ở các chỉ tiêu NH4+, NO2, PO43- , Vì vậy, cần tăng cường thay nước nhằm đảm bảo nguồn nước có chất lượng tốt đáp ứng sự phát triển của động vật thủy sản.

         – Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh trên động vật thủy sản thì thông báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

         Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 1tháng5 năm 2021 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP, Cần Thơ năm 2021./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *