Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 2 tháng 9 năm 2021

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 16/9đến ngày 30/9 như sau:

I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

         – Các chỉ tiêu thông thường:

       Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 40 – 45 mg/l)thấp hơntheokhuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

       – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

       Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS,OSS,NH4+trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml) ngoại trừ điểm phường Thới An thuộc quận Ô Môn.

      Tuy nhiên, ở tất cả các điểm quan trắc đều có chỉ tiêuPO43-(0,103 – 0,191 mg/l);NO2(0,065 – 0,125 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.

  1.  Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm thấp chưa phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

         – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS, trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998; Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

        Các chỉ tiêuNO2 (0,084 – 0,264 mg/l); PO43-(0,196– 0,84 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1,QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT. Chỉ tiêu NH4+(0,62 – 1,082 mg/l)trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT. 

        II. KHUYẾN CÁO

        – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều. Đến ngày 4/10 mực nước cao nhất ngày ở mức 2,25m.

       – Kết quả phân tích cho thấy: chỉ tiêu kiềm rất thấp, kết hợp nước từ thượng nguồn đang đổ về Đồng bằng sông Cửu Long nên dễ mang vật chất hữu cơ lơ lửng và mầm bệnh. Đồng thời, thời tiết đang biến động nên làm động vật thủy sản có nguy cơ dễ nhiềm bệnh. Vì vậy, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường bón vôi và bổ sung vitamin, khoáng chất,… nhằm tăng cường sức đề kháng của động vật thủy sản.

        – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh tốt.

        – Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh trên động vật thủy sản thì thông báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

        Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 2 tháng 9 năm 2021 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2021./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *