Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 3 tháng11 năm 2021

        Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 14/11đến ngày 18/11 như sau:

        I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1.   Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 45 – 61 mg/l)thấp hơn theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt;ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS,OSS,NH4+,PO43-trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml).

        Tuy nhiên, ở tất cả các điểm quan trắc đều có chỉ tiêuNO2(0,65 – 0,11 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Thới Long thuộc quận Ô Môn;Chỉ tiêu PO43-(0,118 – 0,159 mg/l)vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắcở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh và phường Thới Anthuộc quận Ô Môn.

        Qua kiểm tra kim loại nặng As, Hg, Cd; thuốc bảo vệ thực vật họ cúc và carbamate không phát hiện tại các điểm quan trắc.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

       – Các chỉ tiêu thông thường:

         Các chỉ tiêu độ kiềm thấp chưa phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS,NH4+trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998; Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

        Các chỉ tiêu NH4+ (0,336 – 2,945 mg/l);NO2(0,097 – 0,191 mg/l), PO43-(0,110– 0,501 mg/l), trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ,phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1;

        II. KHUYẾN CÁO

        – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều. Đến ngày23/11mựcnước cao nhất ngày ở mức 2,28m.

        – Hiện nay, đang vào mùa mưa, nước từ trên bờ ao cuốn trôi phèn và các chất hữu cơ chảy vào ao dễ gây ảnh hưởng sức khỏe của cá. Vì vậy, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường bón vôi và bổ sung vitamin, khoáng chất,… nhằm tăng cường sức đề kháng của cá.

        – Nhằm chuẩn bị đảm bảo an toàn ao nuôi vào con nước tháng 10 âm lịch, các hộ nuôi cần kiểm tra, gia cố ao nuôi, theo dõi mực nước thường xuyên nhằm tránh tràn bờ.

        – Các hộ nuôi nên thường xuyên kiểm tra chất lượng nước vào buổi sáng và buổi chiều định kỳ mỗi ngày nhằm theo dõi chất lượng nước để có biện pháp xử lý kịp thời.

        – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ,phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh tương đối tốt.

        – Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh trên động vật thủy sản thì thông báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

        Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 3tháng11 năm 2021 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2021./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *