Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 03 năm 2017 (lần 01)

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản giúp đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá sự tác động của nghề nuôi cá tra đến môi trường tự nhiên ở thành phố Cần Thơ; đồng thời kiểm soát mức độ ô nhiễm để có biện pháp ngăn chặn kịp thời trong chỉ đạo sản xuất; do đó Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã triển khai thực hiện công tác quan trắc và cảnh báo môi trường trên địa bàn như sau:

I. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN

– Các chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra.

– Kết quả quan trắc môi trường các chỉ tiêu COD, PO43-, NO2-, S2-, TSS, OSS trên sông nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN; Chất lượng nước ngoài sông tương đối tốt, độ kiềm hàm lượng trung bình 64,167 mg/L cải thiện hơn tháng 02. Riêng lúc 8h ngày 13/03/2017, hàm lượng oxy trong nước sông Cái sắn 2,8 mg/L và đến 14h hàm lượng oxy có cải thiện hơn và đạt 3,4 mg/L.

– Hàm lượng các chỉ tiêu NO2-, S2-, TSS, OSS, kiềm đạt QCVN 02-20:2014/BNNPTNT. Đối với ao ở Quận Ô Môn đã cải thiện hơn tháng 02/2017, riêng kết quả phân tích một số chỉ tiêu thủy hóa trong nước ao Quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh có hàm lượng NH4+(1,75-2,31 mg/L), PO43-(2,21-2,42 mg/L) cao hơn khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT. Đối với chỉ tiêu COD, hầu hết các ao đều ở mức cao (16,8-32,8 mg/L). Hàm lượng oxy đo được ở các ao Quận Ô Môn vào buổi sáng đều thấp hơn 2 mg/L, chưa đạt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

II. KHUYẾN CÁO

– Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất vào ngày cuối tháng 3. Mực nước trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 1,55 m, đều cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,4-0,45 m.

– Hàm lượng COD, NH4+, PO43- trong các ao nuôi tại các Quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh đang có xu hướng tăng nhẹ hơn tháng 02/2017. Ngoài ra, hàm lượng oxy trong nước ở các ao Quận Ô Môn vào buổi sáng luôn ở mức thấp, cần cải thiện. Vì vậy, các hộ nuôi cần thực hiện biện pháp sau:

+ Kiểm tra định kỳ hàm lượng oxy, pH trong nước vào buổi sáng.

+ Tăng cường thay nước vào các thời điểm đỉnh triều.

+ Tăng cường bón vôi nhằm nâng độ kiềm trong nước ao để nâng cao chất lượng nước trong ao, giảm chất gây ô nhiễm.

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản về kết quả quan trắc môi trường lần 01 tháng 3 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 03 năm 2017, Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản Cần Thơ

Tổng BBT

CHủ WEBSITE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *