Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 10 năm 2017 (lần 02 )

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,9 – 4,0 mg/L), pH (6,9 – 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (38 – 43 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu NH4+, COD, PO43-, NO2-, S2-, TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi cho phép theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998;

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 27/10/2017 trên sông tại trạm giao thông đường thủy – Thới An và Bến Phà Trà Uối phát hiện mật số vi khuẩn Aeromonas spp. rất cao (2.460 – 3.940 CFU/ml).

– Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Cần Thơ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong Thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh hưởng và biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày đầu tuần, triều cường lên cao vượt mức báo động III: 0,10 – 0,15 m. Mực nước cao nhất 2,00 m vào ngày 06, 07/11 và mực nước thấp nhất 0,00 m vào ngày 10/11. Dự báo TP. Cần Thơ chịu ảnh hưởng rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần. Khoảng ngày 04/11, áp cao lạnh lục địa sẽ tăng cường trở lại và có khả năng tiếp tục bổ sung vào ngày 07, ngày 08. Kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 7-10 độ vĩ bắc có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía bắc với hoạt động của hai áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trong 4-5 ngày đầu.

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 10 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 10 năm 2017 (lần 02), Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *