KỶ NIỆM THỨ 112 NĂM NGÀY MẤT NHÀ THƠ YÊU NƯỚC PHAN VĂN TRỊ

        Nhà thơ Phan Văn Trị sinh năm 1830 tại thôn Hưng Thạnh, huyện Bảo An, phủ Hoắng An, trấn Vĩnh Thanh (nay tỉnh Bến Tre). Theo lịch sử ghi nhận thì cuộc sống của Nhà thơ lúc đầu có nhiều thăng trăm và cuối cùng ông đã chọn Phong Điền là nơi sinh sống và đã yên nghỉ cuối đời tại quê hương này. Ông mất vào ngày 22-6-1910, tại làng Nhơn Ái, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ).

Hình: Không khí ngày dâng hương của Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị

         Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Phan Văn Trị là một trong những nho sĩ tiêu biểu, khí phách của người Nam Bộ thời bấy giờ với tư tưởng trọng nghĩa, khinh tài, không chuộng chốn đường môn; ông dứt khoát lựa chọn con đường của riêng ông là luôn luôn đứng về phía nhân dân, dùng ngòi bút của mình để làm vũ khí sắc bén nhằm cổ vũ phong trào chống Pháp và đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ bán nước, cầu vinh.

         Ông đã có rất nhiều cống hiến trong sáng tác thơ văn để chống giặc; nổi bật trong thơ ông là tinh thần yêu nước, thương dân một cách thiết tha. Trong 10 bài thơ bút chiến với Tôn Thọ Tường đã thể hiện rõ khí khái và lập trường chống Pháp của nhà thơ Phan Văn Trị. Cuộc bút chiến với Tôn Thọ Tường đã làm dậy sóng văn đàn Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX.

      Để nhớ ơn công lao to lớn của nhà thơ yêu nước thì ngày 15 tháng 6 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã có thông báo số 2495/TB-UBND về việc dâng hương kỷ niệm 112 năm ngày mất Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị (22/6/1910-22/6/2022).

       Đến dự lễ ngày dâng hương có sự tham gia của đại diện các ban ngành của huyện Phong Điền, cùng người dân trong và ngoài tỉnh để tỏ lòng biết ơn công lao của ông trong đấu tranh chống giặc và tấm gương sáng trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Ông là một trong những tấm gương sáng để các đời sau học hỏi và noi theo.

Trần Văn Toàn – LTTS Phong Điền Cái Răng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *