LÀM VIỆC TẠI NHÀ GÓP PHẦN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

LÀM VIỆC TẠI NHÀ GÓP PHẦN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

     Thực hiện Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Càn Thơ về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

     Để thực hiện nghiêm theo Quyết định trên vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

     Trước tình hình cấp bách đó, Chi cục Thủy sản ban hành Kế hoạch số 419/KH-CCTS ngày 12/07/2021 về việc thực hiện phương án làm việc của Chi cục Thủy sản theo tình hình diễn biến dịch COVID-19.

     Theo Kế hoạch trên, mỗi ngày có 01 lãnh đạo, 02 CCVC, 01 bảo vệ và 01 tạp vụ làm việc trực tiếp tại Trụ sở số 189 đường Nguyễn Văn Cừ, còn 27 CCVC – NLĐ sẽ làm việc tại nhà.

      Với tinh thần chống dịch như chống giặc, mọi CCVC-NLĐ luôn trong tư thế sẵn sàng và thực hiện đúng chỉ đạo ngay trong buổi sáng ngày 12/7/2021.

     Làm việc tại nhà góp phần thực hiện các biện pháp cấp bách của Chính phủ trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.

Hãy “Cùng chung tay đẩy lùi COVID-19” nhất định chúng ta sẽ thắng lợi!

PHẠM NGỌC KHÉO

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *