Nghị định 210 khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

– Tải nội dung Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

– Tải nội dung Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *