PHỐI HỢP KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN LIÊN TỈNH

        Thực hiện Kế hoạch số 06/KHPH-AG-ĐT-CT ngày 16/8/2022 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang – Đồng Tháp – Cần Thơ về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước, trong và sau thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2022.

Hình: Đoàn liên tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản

          Ngày 08/9/2022, Đoàn kiểm tra liên tỉnh đã ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Địa bàn kiểm tra từ bến phà An Hòa đến rạch Cái Sắn (tỉnh An Giang), từ ngã 3 chùa (kênh Cái Sắn) đến gần bến đò Bò Ót (thành phố Cần Thơ), từ bến phà An Hòa đến bến đò Định An (tỉnh Đồng Tháp).

        Thông qua hoạt động kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên tỉnh đã tuyên truyền, vận động ngư dân khai thác thủy sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tuyên truyền, vận động ngư dân không khai thác thủy sản trong thời gian diễn ra sự kiện thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đến hết ngày 15/9/2022. Đồng thời, tuyên truyền để ngư dân biết được mục đích, ý nghĩa hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của ngư dân trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

          Đoàn kiểm tra liên tỉnh sẽ duy trì kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến hết ngày 15/9/2022./.

Lê Hồng Thắng, Bộ phận Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *