Tagged: kỹ thuật nuôi cua đồng

0

Kỹ thuật nuôi Cua Đồng

Cua đồng là đối tượng thủy sản quen thuộc. Trước đây sản lượng cua đồng ở nước ngọt là rất lớn, nhưng hiện nay do tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm bởi