Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản

Thực hiện Kế hoạch “Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017’’ Chi cục Thủy sản TP.Cần Thơ đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản cho các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Bình Thủy.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên được nghe chuyên viên của Chi cục Thủy sản TP.Cần Thơ truyền đạt kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm; các Nghị định, Thông tư liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức pháp luật, các học viên và giảng viên còn tiến hành thảo luận, trao đổi để người học nhận biết những mối nguy gây mất an toàn thực phẩm; chỉ rõ những vấn đề bức xúc hiện nay trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Sau gần một tháng triển khai, đến nay Chi cục Thủy sản TP.Cần Thơ đã tổ chức được 03 lớp tập huấn với 150 lhọc viên tham gia. Qua các lớp tập huấn giúp người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; những hành vi bị cấm trong sản xuất thực phẩm; chế tài xử lí đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao vai trò trách nhiệm của các nhà quản lý, người sản xuất, người tiêu dùng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *