THÔNG BÁO V/v khuyến khích nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến và thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích trong tình hình Dịch bệnh COVID – 19 đang diễn biến phức tạp

THÔNG BÁO

V/v khuyến khích nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến và thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích trong tình hình Dịch bệnh COVID – 19 đang diễn biến phức tạp

     Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID -19.

     Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

     Căn cứ Công văn số 2584/UBND-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về hướng dẫn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

    Nhằm thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan như sau:

  1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, sử dụng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ hoặc nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2021 cho đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2021.
  2. Đối với những hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đã thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở sẽ liên hệ (qua điện thoại) với tổ chức, cá nhân để trao đổi thống nhất hình thức trả kết quả thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi cho người dân và phù hợp với trong tình hình dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

     Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 02923.823.491, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn.

    Rất mong các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp thực hiện./.

(Đính kèm hướng dẫn thực hiện cách nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng)

GIÁM ĐÓC

(đã ký)

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *