THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 
   

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID -19.

Thực hiện Công văn số 2733/UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan như sau:

  1. Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 cho đến hết ngày 02 tháng 8 năm 2021.
  2. Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khuyến khích phương thức nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ hoặc nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích tại các điểm giao dịch của Bưu điện.

Đối với những hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đã thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở sẽ liên hệ (qua điện thoại) với tổ chức, cá nhân để trao đổi thống nhất hình thức trả kết quả thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi và phù hợp với trong tình hình hiện nay.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 02923.823.491, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn.

Rất mong các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp thực hiện./.

(Đính kèm hướng dẫn thực hiện cách nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng)

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *