TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐộNG NHÂN NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI   

      Theo Công văn số  309/SKHCN-CN ngày  08  tháng 4  năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

       Ngày 26 tháng 4 hàng năm đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lấy làm “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”. Nhân ngày này, các hoạt động tuyên truyền tập trung ào khuyến khích hoạt động sáng tạo nói riêng và sở hữu trí tuệ nói chung. Các hoạt động tuyên truyền về sở hữu trí tuệ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Cục sở hữu trí tuệ  www.noip.gov.vn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo phối hợp thực hiện các hoạt động phù hợp để tuyên truyền rộng rãi về Ngày sở hữu trí tuệ thế giới trong phạm vi quản lý và trên các phương tiện truyền thông nếu có (báo, truyền thanh, truyền hình, bản tin, tạp chí, website…).

      Chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ;       

       Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; ĐT: 0292 3829 632  (gặp Thanh Điệp – Phòng Quản lý chuyên ngành).

      Email: thanhdiep@cantho.gov.vn.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *